Få tilbud

Hva er innholdsmarkedsføring? Enkelt og oversiktlig forklart

22. april 2024

Innholdsmarkedsføring er en markedsstrategi som har blitt stadig mer populær de siste årene. Men hva er egentlig innholdsmarkedsføring? Kort fortalt handler det om å skape og distribuere relevant og verdifullt innhold for å tiltrekke og engasjere en tydelig målgruppe. Hensikten er å bygge tillitsforhold mellom bedriften og kunden, og på sikt få kunden til å foreta lønnsomme handlinger.

En formell definisjon av innholdsmarkedsføring er at det er en markedsstrategi som utnytter medieinnhold rettet mot utvalgte målgrupper for å utvikle positive kunderelasjoner. Det skiller seg fra tradisjonell reklame som gjerne er mer direkte salgsorientert. Innholdsmarkedsføring er en ærligere og mer subtil form for markedsføring, der bedriften gir kunden verdi i form av informasjon, inspirasjon eller underholdning, i stedet for å prøve å selge produktet eller tjenesten direkte.

Innholdsmarkedsføring kan være alt fra blogginnlegg og artikler til videoer og podcaster. Det kan også omfatte sosiale medier, e-postmarkedsføring og annen digital markedsføring. Det viktigste er at innholdet er relevant og verdifullt for målgruppen, og at det bidrar til å bygge et tillitsforhold mellom bedriften og kunden.

I denne artikkelen lærer du følgende

 • Innholdsmarkedsføring er en strategi som fokuserer på å skape og dele verdifullt, relevant innhold for å tiltrekke og engasjere en definert målgruppe.
 • Innholdsmarkedsføring har utviklet seg betydelig siden 1990-tallet, startende med pionerer som John Deere med sitt kundemagasin.
 • Effektiv innholdsmarkedsføring krever nøye planlegging og forståelse av målgruppen. 
 • Suksessen til en innholdsmarkedsføringsstrategi måles gjennom kontinuerlig analyse og tilpasning basert på konkrete data og tilbakemeldinger fra målgruppen.

Grunnleggende om innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring, også kjent som content marketing, er en strategi som handler om å skape og distribuere verdifullt og relevant innhold for å tiltrekke og engasjere en målgruppe. Målet er å bygge positive relasjoner med kundene og øke lønnsomheten på sikt.

Innholdsmarkedsføring har eksistert lenge, men det var ikke før 1990-tallet at det fikk sin nåværende form. Det var da John Deere, en amerikansk produsent av landbruksmaskiner, begynte å publisere sitt eget magasin for å gi kundene verdifull informasjon om landbruket. Dette førte til økt lojalitet og salg, og inspirerte andre selskaper til å følge etter.

I dag har innholdsmarkedsføring blitt en viktig del av markedsføringsstrategien til mange selskaper, fra Coca Cola til små bedrifter. Michelin-guiden er et eksempel på en bedrift som bruker innholdsmarkedsføring på en vellykket måte. Guiden gir verdifull informasjon om restauranter og mat, og har blitt en autoritet innenfor sin bransje.

Innholdsmarkedsføring vs tradisjonell reklame

Innholdsmarkedsføring skiller seg fra tradisjonell reklame ved at det fokuserer på å gi kundene verdi gjennom relevant informasjon og engasjerende historier, i stedet for å selge et produkt direkte. Mens tradisjonell reklame ofte er mer aggressiv og påtrengende, er innholdsmarkedsføring mer subtil og bygger på tillit og relasjoner.

En annen forskjell er at innholdsmarkedsføring er mer målrettet og personlig. Det tar hensyn til kundenes interesser og behov, og tilpasser innholdet deretter. Dette gjør det mer sannsynlig at kundene vil engasjere seg og dele innholdet med andre.

Strategi og planlegging

Innholdsstrategi og planlegging er avgjørende for å lykkes med innholdsmarkedsføring. Bedrifter må utvikle en langsiktig strategi som tar hensyn til målgruppen og deres behov, samt målene for innholdsmarkedsføringen.

For å utvikle en effektiv innholdsmarkedsføringsstrategi må bedrifter forstå hva de ønsker å oppnå med innholdsmarkedsføringen. Dette kan være å øke merkevarebevissthet, øke trafikk til nettstedet, øke salg eller bygge opp en e-postliste. Basert på disse målene kan bedrifter utvikle en strategi som inkluderer en plan for innholdsproduksjon, distribusjon og analyse.

Forstå målgruppen

For å skape innhold som engasjerer og konverterer, må bedrifter forstå sin målgruppe og deres behov. Dette inkluderer å forstå deres demografi, interesser, utfordringer og kjøpsatferd. Ved å forstå målgruppen kan bedrifter tilpasse innholdet sitt til deres behov og ønsker, og dermed øke sjansen for at de vil konvertere.

Innholdsplanlegging

Innholdsplanlegging er en viktig del av innholdsmarkedsføring. Bedrifter må utvikle en plan for hva slags innhold de vil produsere, når de vil publisere det og hvordan de vil distribuere det. Dette kan inkludere blogginnlegg, e-bøker, videoer, infografikk og sosiale medier. Planleggingen bør også inkludere en analyse av tidligere innhold for å finne ut hva som har fungert og hva som ikke har fungert, slik at bedriften kan optimalisere sin innholdsstrategi for å oppnå bedre resultater.

En effektiv innholdsstrategi kan hjelpe bedrifter med å bygge opp merkevarebevissthet, øke trafikk til nettstedet og øke salg. Ved å forstå målgruppen og deres behov, og utvikle en plan for innholdsproduksjon og distribusjon, kan bedrifter skape verdifullt innhold som engasjerer og konverterer.

Ønsker du å prate med en ekspert?

Zennet AS er et digitalt markedsføringsbyrå som tilbyr tjenester til bedrifter over hele landet. 

Innholdsproduksjon

Innholdsproduksjon er en sentral del av innholdsmarkedsføring. Det handler om å skape verdifullt og relevant innhold som engasjerer og interesserer målgruppen. Det finnes ulike typer av innhold som kan brukes i innholdsproduksjon, og det er viktig å velge riktig type for å nå ut til målgruppen.

Typer av innhold

Det finnes mange ulike typer av innhold som kan brukes i innholdsproduksjon. Noen av de vanligste typene inkluderer:

 • Blogginnlegg
 • Artikler
 • Videoer
 • Bilder
 • Tekst

Det er viktig å velge riktig type innhold for å nå ut til målgruppen. For eksempel kan videoer være en god måte å engasjere målgruppen på, mens blogginnlegg kan være mer egnet til å informere og gi tips.

Skape verdifullt og relevant innhold

For å lykkes med innholdsproduksjon er det viktig å skape verdifullt og relevant innhold. Dette betyr at innholdet må være nyttig og interessant for målgruppen. Det kan være lurt å tenke på hva målgruppen ønsker å lære eller oppleve, og tilpasse innholdet deretter.

Det er også viktig å ha en klar målsetning med innholdsproduksjonen. Hva ønsker man å oppnå med innholdet? Ønsker man å øke salget, bygge merkevarebevissthet eller engasjere målgruppen?

Storytelling og engasjement

Storytelling er en viktig del av innholdsproduksjon. Det handler om å fortelle historier som engasjerer og inspirerer målgruppen. Gjennom storytelling kan man skape en følelsesmessig tilknytning til merkevaren, og dermed øke lojaliteten og engasjementet.

For å lykkes med storytelling er det viktig å ha en klar historie og en tydelig budskap. Det kan være lurt å bruke bilder og video for å visualisere historien, og dermed gjøre den mer engasjerende.

I sum er innholdsproduksjon en viktig del av innholdsmarkedsføring. Ved å skape verdifullt og relevant innhold som engasjerer og interesserer målgruppen, kan man øke merkevarebevisstheten og bygge lojalitet. Ved å bruke ulike typer av innhold og storytelling kan man skape en følelsesmessig tilknytning til merkevaren og dermed øke engasjementet.

Distribusjon av innhold

Når man har skapt innholdet, er det neste trinnet å distribuere det. Distribusjon av innhold er en viktig del av innholdsmarkedsføring, og det finnes mange måter å gjøre det på.

Kanaler og medieplattformer

Det finnes mange kanaler og medieplattformer som man kan bruke til å distribuere innholdet sitt. Noen eksempler inkluderer e-post, nettsider, sosiale medier, og YouTube. Det er viktig å velge de riktige kanalene for å nå ut til målgruppen din.

Sosiale medier og eierskap

Sosiale medier er en av de mest effektive måtene å distribuere innholdet sitt på. Det er viktig å eie sin egen plattform for å kunne ha full kontroll over innholdet sitt. Dette kan være en nettside eller en blogg. På sosiale medier kan man dele innholdet sitt og nå ut til et større publikum.

SEO og synlighet

SEO (søkemotoroptimalisering) er en annen viktig faktor når det gjelder distribusjon av innhold. Det er viktig å optimalisere nettsiden sin for å gjøre den synlig på søkemotorer som Google. Dette kan gjøres ved å bruke relevante søkeord og å ha en god nettsidestruktur.

Til slutt er det viktig å huske på at distribusjon av innhold ikke bare handler om å få trafikk til nettsiden sin, men også å bygge relasjoner med målgruppen sin. Det er derfor viktig å ha en strategi for å engasjere publikumet sitt og opprettholde deres interesse over tid.

Måling og analyse

Innholdsmarkedsføring er ikke bare å lage godt innhold, men også å måle og analysere resultatene av kampanjene. Ved hjelp av datainnsikt kan man optimalisere innholdet og forbedre konverteringsrater og ROI.

Datainnsikt er en nøkkelkomponent i enhver innholdsmarkedsføringsstrategi. Ved å bruke verktøy som Google Analytics eller BuzzSumo kan man få innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer i kampanjene. Dette gjør det mulig å optimalisere innholdet og tilpasse det til målgruppen.

Konverteringsrater og ROI

Konverteringsrater og ROI (Return on Investment) er viktige mål for enhver innholdsmarkedsføringskampanje. Konverteringsraten viser hvor mange av de som har sett innholdet som faktisk har utført en ønsket handling, som for eksempel å fylle ut et skjema eller kjøpe et produkt. ROI viser hvor mye inntekt som genereres i forhold til kostnadene for kampanjen.

Ved å analysere konverteringsrater og ROI kan man finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer i kampanjen. Dette gjør det mulig å justere og optimalisere innholdet for å øke konverteringsraten og ROI.

Fremtidens innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring har blitt en stadig viktigere markedsføringsstrategi i dagens digitale verden. Men hvordan vil fremtiden se ut for denne formen for markedsføring?

Innovative formater og kanaler

En av de største trendene innen innholdsmarkedsføring er innovasjon. Det er stadig nye formater og kanaler som dukker opp, og det er viktig å følge med på disse trendene for å kunne tilpasse seg og nå ut til målgruppen på en effektiv måte. For eksempel kan man se en økning i bruk av videoinnhold, live streaming og interaktive opplevelser.

Det er også viktig å vurdere hvilke sjangere som passer best for bedriftens målgruppe og budskap. For eksempel kan humoristisk innhold være effektivt for å nå ut til yngre målgrupper, mens informative artikler kan være mer passende for en eldre målgruppe.

Etiske overveielser og bærekraft

Etiske overveielser og bærekraft vil også spille en stadig viktigere rolle i fremtidens innholdsmarkedsføring. Forbrukere blir stadig mer bevisste på miljø og samfunnsansvar, og det er viktig å ta hensyn til dette i markedsføringen.

Det kan være lurt å vurdere hvordan bedriften kan bidra til samfunnsansvar gjennom innholdsmarkedsføringen. For eksempel kan man lage innhold som fokuserer på bærekraftige løsninger eller samfunnsproblemer.

Til slutt, her er noen tips for å lykkes med innholdsmarkedsføring i fremtiden:

 • Vær innovativ og følg med på trender innen formater og kanaler
 • Tilpass sjangeren til målgruppen og budskapet
 • Ta hensyn til etiske overveielser og bærekraft
 • Ha en klar strategi og målsetning for innholdsmarkedsføringen
 • Mål og analyser resultatene for å optimalisere markedsføringen

For å lykkes med innholdsmarkedsføring er det viktig å identifisere hva som fungerer for din bedrift og dine kunder. Ved å bruke case-studier og eksempler som inspirasjon, kan man finne suksessfaktorer og tilpasse strategien til sin egen bedrift.

Ønsker du å prate med en ekspert?

Zennet AS er et digitalt markedsføringsbyrå som tilbyr tjenester til bedrifter over hele landet. 
Amanda Lekven
amanda@zennet.no
979 71 007
Innholdsfortegnelse
Primary Item (H2)
Les flere artikler
ZenNet AS er et markedsføringsbyrå som hjelper ambisiøse bedrifter med vekst via utvikling og drift av nettsider, samt. veiledning og bistand innen digital markedsføring. 
© 2024 ZenNet | Org nr 929 416 880
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram