Få tilbud

Slik lager du engasjerende innhold som konverterer

18. november 2023

Å lage engasjerende innhold som konverterer er en kritisk komponent for enhver markedsføringsstrategi. Godt innhold vil tiltrekke seg potensielle kunder og øke deres interesse for en bedrifts produkter eller tjenester. Dette krever imidlertid en strategisk tilnærming og forståelse av målgruppens behov og preferanser.

Et viktig aspekt ved å skape innhold som konverterer, er å tilpasse det til ulike kanaler og kommunikasjonsplattformer. Dette innebærer å lage ulike versjoner av samme budskap, tilpasset hver kanal for å maksimere effekten og engasjementet. I tillegg er det viktig å ha en overordnet innholdsstrategi som sikrer en enhetlig og effektiv kommunikasjon med målgruppen.

For å lage engasjerende innhold, er det avgjørende å forstå målgruppen på et dypt nivå. Dette innebærer å vite hva som motiverer dem, hva de er opptatt av, og hvordan de forbruker innhold. Ved å skape innhold som er relevante, verdifulle og interessant for målgruppen, vil en bedrift kunne øke sin merkevarebevissthet og konvertere flere potensielle kunder til lojale kunder.

I denne artikkelen lærer du følgende

 • Viktigheten av å forstå målgruppen du ønsker å nå. 
 • Hvordan ulikt innhold tilpasses til ulike kanaler og kommunikasjonsplattformer.
 • Teknikker for å skape engasjerende innhold som konverterer.
 • Brukerverktøy og metoder for å måle suksess.

Forstå målgruppen

For å lage engasjerende innhold som konverterer, er det viktig å forstå målgruppen din. En god start er å identifisere deres interesser. Dette kan du gjøre ved å:

 • Følge med på sosiale medier, bransjeblogger og diskusjonsfora som målgruppen benytter seg av.
 • Gjennomføre spørreundersøkelser - dette hjelper deg med å finne ut hvilke emner og temaer de er mest interessert i.
 • Analysere data fra dine nettsidebesøk og kundesupport-henvendelser for å forstå hvilke områder deres spørsmål og bekymringer ofte kretser rundt.

Demografisk segmentering

En annen metode for å forstå målgruppen er å utføre demografisk segmentering. Demografi kan inkludere faktorer som:

 • Alder
 • Kjønn
 • Utdanning
 • Inntekt
 • Familietilstand
 • Yrke

Ved å samle inn denne informasjonen, vil du kunne skape innhold som er skreddersydd for bestemte demografiske segmenter, noe som øker sjansen for at innholdet vil appellere til og engasjere målgruppen.

Psykografisk segmentering

I tillegg til demografiske faktorer kan psykografisk segmentering også være nyttig for å forstå målgruppen bedre. Psykografisk segmentering fokuserer på faktorer som:

 • Holdninger
 • Verdier
 • Personlighetstrekk
 • Livsstil
 • Motivasjon

For å samle psykografisk informasjon kan du:

 • Utføre kvalitativ forskning gjennom intervjuer, fokusgrupper eller case-studier
 • Bruke spørreundersøkelser som inkluderer spørsmål relatert til holdninger, verdier og livsstil

Denne informasjonen gir deg større innsikt i hva som gjør at målgruppen engasjerer seg i innholdet, fatter beslutninger og konverterer. Ved å kombinere demografi og psykografi vil du kunne lage engasjerende innhold som treffer målgruppen og leder til konverteringer.

Ønsker du å prate med en ekspert?

Zennet AS er et digitalt markedsføringsbyrå som tilbyr tjenester til bedrifter over hele landet. 

Skap engasjerende innhold

Å lage engasjerende innhold krever at man fokuserer på visuell appell. Visuelle elementer som bilder, videoer og infografikk kan bidra til å gjøre innholdet mer attraktivt og interessant for leserne. Når du inkluderer visuelle elementer i innholdet ditt, sørg for at de er av høy kvalitet og relevante for emnet.

En infografikk som viser statistikk og fakta knyttet til temaet kan være svært nyttig for leserne og forbedrer samtidig engasjementet.

Interaktivitet

Innhold som inneholder interaktive elementer kan også øke leserens engasjement. Eksempler på interaktive innholdselementer er:

 • Nettbaserte quizer
 • Spørreundersøkelser og meningsmålinger
 • Kalkulatorer og verktøy

Disse elementene gir mulighet for målgruppen å bli en aktiv deltaker i innholdet, i stedet for en passiv leser. Interaktivt innhold kan både underholde og informere leserne, noe som fører til økt engasjement og konvertering.

Slik kan du måle suksess

For å forstå suksessen til engasjerende innhold som konverterer, er det viktig å analysere konverteringsraten. Konverteringsrate er prosentandelen av besøkende som utfører en ønsket handling på nettstedet, for eksempel å kjøpe et produkt eller abonnere på et nyhetsbrev.

En høy konverteringsrate indikerer at innholdet har en positiv effekt på målgruppen og hjelper dem med å ta en beslutning. For å analysere konverteringsraten, er det viktig å sette opp mål og sporing av handlinger i analyseverktøy som Google Analytics. Følg disse trinnene:

 1. Identifiser nøkkelmål: Definer klart hvilke handlinger du ønsker at brukerne skal utføre etter å ha engasjert seg med innholdet ditt.
 2. Sett opp sporing: Implementer sporing av konverteringer ved hjelp av analyseverktøy som Google Analytics.
 3. Analyser data: Sjekk konverteringsraten regelmessig og sammenlign den med bransjestandarder og tidligere resultater.

Brukerengasjement

En annen viktig faktor i suksessen til engasjerende innhold er brukerengasjement. Engasjement kan måles ved hjelp av ulike målenheter, som for eksempel:

 • Sidevisninger: Antall ganger en side har blitt vist.
 • Tid på side: Hvor lenge besøkende tilbringer tid på siden.
 • Bounce rate: Prosentandelen av besøkende som forlater nettstedet uten å utføre noen handling.
 • Sosiale delinger: Antall ganger innholdet er delt på sosiale medier.
 • En god kombinasjon av disse metrikkene kan gi en dypere forståelse av hvordan innholdet ditt presterer og hvor engasjert målgruppen din er.

Tilpasning av innhold

For å opprettholde konvertering og engasjement, er det viktig å tilpasse og forbedre innholdet over tid. Bruk innsikt fra konverteringsrateanalysen og brukerengasjementsmetrikkene for å identifisere områder for forbedring og optimalisering. Vurder å justere følgende elementer:

 • Innholdsstruktur: Kontroller at innholdet ditt er godt strukturert og lett å navigere.
 • Bilder og videoer: Optimaliser bruken av visuelle elementer for å forbedre brukeropplevelsen.
 • CTA (Call-to-Action) plassering: Test ut ulike plasseringer og formuleringer for dine CTA-er for å se hvilke som gir best resultat.
 • A/B-testing: Utfør A/B-testing på ulike aspekter av innholdet ditt for å finne ut hva som fungerer best for målgruppen din.

Ved å overvåke konverteringsrate og brukerengasjement, og tilpasse innholdet deretter, kan du opprettholde effektiviteten av engasjerende innhold som konverterer.

Optimalisere for fremtidig suksess

Dette innebærer å ta i bruk en rekke strategier og teknikker som øker sjansen for at innholdet tiltrekker og konverterer målgruppen.

Som tidligere nevnt, så er det svært viktig å forstå målgruppen din. Du ønsker å vite hva de ønsker, hva de trenger og hvilke utfordringer de står ovenfor. Har du svar på alt dette, i tillegg til alt annet som allerede er nevnt ovenfor, så kan man allerede begynne å tenke mer på den tekniske delen av synlighet.

En annen effektiv metode er nemlig å bruke spesifikke og målrettede søkeord. Dette kan bidra til å øke synligheten innholdet i søkemotorer. En god søkeordstrategi vil gjøre innholdet mer tilgjengelig for interesserte lesere som aktivt søker etter informasjon knyttet til emnet.

Her er noen teknikker for å optimalisere innhold:

 • Inkluder søkeord og relaterte fraser i både overskrifter og brødtekst
 • Fokuser på long-tail søkeord for å målrette mot spesifikke søk
 • Benytt interne lenker og eksterne ressurser for å forbedre sidens autoritet

En annen viktig faktor for å engasjere og konvertere leserne er å presentere innholdet på en mest mulig folkelig og lettleselig måte. Dette kan oppnås ved å bruke ulike formateringsverktøy, slik som lister, tabeller, uthevede ord og avsnittsinndeling. Sørge for at innholdet er enkelt å lese og forstå vil gjøre det mer attraktivt for målgruppen.

Til slutt, ikke undervurder viktigheten av å analysere og justere innholdsstrategien. Overvåk effekten av innholdet og lær av suksesser og feiltrinn. Juster tilnærmingen ved behov for å sikre at innholdet fortsetter å konvertere målgruppen.

Ved å følge disse prinsippene, er det mulig å optimalisere for fremtidig suksess og sørger for at innholdet kontinuerlig engasjerer og konverterer målgruppen.

Ønsker du å prate med en ekspert?

Zennet AS er et digitalt markedsføringsbyrå som tilbyr tjenester til bedrifter over hele landet. 
Amanda Lekven
amanda@zennet.no
979 71 007
Innholdsfortegnelse
Primary Item (H2)
Les flere artikler
ZenNet AS er et markedsføringsbyrå som hjelper ambisiøse bedrifter med vekst via utvikling og drift av nettsider, samt. veiledning og bistand innen digital markedsføring. 
© 2024 ZenNet | Org nr 929 416 880
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram